Bokrelease!

På Spritans Julmarknad den 27-28 nov signerar jag böcker utanför min ateljé