Kungen utan rike.

Vad är det med isbjörnen som gör den så speciell? Vad har den som andra djur saknar? Är inte alla djur unika och bör vördas? Jo, visst är det så. Men lik förbaskat – isbjörnen har fångat mig. Den bor i ett område som är stekhett ur flera aspekter. På Arktis möts flera mäktiga nationer med territoriella intressen i de fantastiska möjligheterna till olje- och gasutvinning runt polen. Gamla fienders gränser är inte öst och väst häruppe, här ligger de sida vid sida. Det kokar. Samtidigt värms Arktis upp rent bokstavligt och är vår tydligast mätbara plats när det gäller klimatförändringar. 

Här i denna iskalla smältdegel bor isbjörnen, kung av Nordpolen. Numerärt är den inte utrotningshotad, men bor på en plats som är det. På grund av oss människor. Vi expanderar, inte bara på Arktis bekostnad, även Amazonas och andra viktiga områden riskerar att förminskas och försvinna för alltid. Detta gör mig inte så glad. Att vi inte kan besinna oss och inse att om vi förlorar dessa områden så spelar det ingen roll om vi blir rikare. Vi kommer att få en odrägligare jord att leva på. 

Björnporträtten som jag samlat i den här sviten (52 st tuschlavyrer) får illustrera alla de arter och individer som får lida för vår expansion. Var björn en kung av Nordpolen. Men kanske en kung utan rike, om vi bara fortsätter i samma anda som vi gör. 

Per Ekros, april 2021